Menu
Your Cart

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

a) www.queenturkiye.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Çandarlı Mahallesi 1000 Sokak No: 12 35985 Dikili / İzmir adresinde mukim Queen® Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle " Queen®” olarak anılacaktır) b) www.queenturkiye.com.tr internet sitesine Üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

Bu Sözleşme’nin kurulması için, istenilen bilgileri ve oluşturacağınız şifreyi girmeniz, belirtilen izinleri vererek “ÜYE OL” butonuna basmanız gerekmektedir. Ad-Soyad, e-posta adresi/cep telefonu numarası ve diğer zorunlu bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız girmenizi rica ederiz. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra hesabınızla ilgili hataları hesap ayarlarınızdan düzeltebilir; satis@queenturkiye.com.tr e-posta adresinden veya 0 (232) 672 60 00 müşteri hizmetleri telefon numarasından Queen® ile iletişime geçebilirsiniz.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Queen® Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin işletmekte olduğu internet sitesi www.queenturkiye.com.tr üzerinden Üye’nin işbu sözleşmeyi onaylayarak üye olması, Üye’nin faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.

3. ÜYELİK VE SİTE KULLANIM SORUMLULUĞU

3.1 Kullanıcının üyelik sisteme kaydolabilmesi için öncelikle işbu Sözleşme’yi, “Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası”nı ve “Site Kullanım Koşulları”nı Site üzerinden onaylaması gerekir. Kullanıcı üye olarak işbu Sözleşmeyi, “Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası”nı ve “Site Kullanım Koşulları”nı okuduğunu, anladığını, hem bu koşullara hem de yürürlükte bulunan mevzuata uyacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

3.2 Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Queen® internet sitesini kullanabilir. Üye, 18 Yaşından büyük ve reşit olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayan kullanıcılar ise ancak veli veya kanuni temsilcileri aracılığı ile internet sitesini kullanabilir.

3.3. Üye, internet sitesine vermiş olduğu bilgilerin tam ve doğru olarak kaydedildiğini, yanıltıcı olmadığını, yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Queen®’in bu hususlardan kaynaklanabilecek her türlü zararını nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Üye, Queen® ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumlu olduğunu, aksi durumlarda oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 Üye, kötü niyetli yazılımlar ile internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Queen® yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Queen®, işbu sebeplerle yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.7 Üye, bir başkasına ait IP adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Diğer üyelerin özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüsünde bulunmayacaktır. Üye işbu eylemlerde bulunmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 Üye, Queen®’in onayı olmadan üyelik bilgilerini, kısmen veya tamamen üçüncü kişiye bir devredemez. Ayrıca, üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Üye, bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Queen® firmasının doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Üye’nin üyeliği iptal edilir.

3.9 Üyenin Queen® internet sitesinden vermiş olduğu ürün siparişlerinde siparişin onaylanması aşamasında Üyenin onayına sunulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

3.10 Üye, Queen® internet sitesinden sipariş ederek edindiği ürünleri Queen® firmasının onayı olmadan yeniden satışını yapmayacağını ve ticari amaçlarla işbu ürünleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 Queen® internet sitesi içerisinde yer alan tüm bilgi, belge, logo, resim, video, grafik ve döküman, aksi belirtilmediği sürece, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili Mevzuat gereği Queen®’e aittir. Queen®’in önceden yazılı izni alınmadıkça, hiçbir şekilde alıntılanamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Üye, sitenin telif hakkı konusunda Queen®’in tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt eder. Üye’in işbu maddeye aykırı davranması durumunda, Queen® tarafından internet sitesine erişiminin engellenmesi hakkı saklıdır.

3.12 Üye, Queen®’in internet sitesinde yer alan tüm içeriklerde önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabileceğini ve söz konusu değişikliklerin internet sitesinde yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanacağını kabul eder.

3.13 Üye, Queen®’in gerekli görmesi halinde üyeliğini iptal etme ve ayrıca internet sitesine girişini engelleme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14 Üye, sözleşmenin taraflarının kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatınca mücbir sebep olarak sayılan sebeplerden dolayı, Queen®’in internet sitesinin tamamına veya bir kısmına erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK POLİTİKASI VE ELEKTRONİK İLETİLER

4.1 Kullanıcı, siteye üye olmakla “Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası”nı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Bu sayede Üye, Queen®’in açık rızasını alması gereken her türlü işleme açık rızasını vermiş kabul edilmektedir. Queen®, “Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Üye’nin kişisel verilerini işleyebilecektir.

4.2 Queen®, üyenin kendisine bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirme yapma hakkına sahiptir. Üye, Queen® firmasının önceden bildirmiş olduğu iletişim adreslerine duyuru ve bilgilendirmeler yapabileceğini, e-posta ve SMS gönderebileceğini onay vermiş sayılır. Üye, yapılan bildirimleri almaktan vazgeçmesi halinde, Queen® Müşteri Hizmetlerine gönderimlerin durdurulması konusundaki isteklerini iletme hakkına sahiptir.

5. SORUMLULUĞUN REDDİ

Queen®, yayınlanan site içeriklerinin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumluluk kabul etmez. Bu hüküm, internet sitesinden kendi denetiminde olmayan diğer dış sitelere doğrudan veya dolaylı yönlendirici bağlantılar için de geçerlidir. Queen®, bu şekildeki doğrudan veya dolaylı bir bağlantı ile erişilen başka bir internet sitesinin içeriği ile ilgili de hiçbir sorumluluk üstlenmez. İşbu bağlantılara ilişkin riskler kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

6. SİPARİŞ

Queen® internet sitesi üzerinden Üyeler tarafından verilen siparişler ile ilgili “Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümlerinin geçerli olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. AYRILABİLİRLİK VE FERAGAT ETMEME

7.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan hükümlerden herhangi birinin geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

7.2 Queen®’in, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde sahip olduğu belirtilen haklarının bir kısmını veya tamamını uygulamaması, işbu haklardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

8. MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşmenin taraflarının kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatınca mücbir sebep olarak sayılan sebeplerden kaynaklanarak sözleşmeden doğan

yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. İşbu sürede tarafların Site Kullanım koşullarından doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

9. TEBLİGAT

İşbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Queen®’in, bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak Queen®’e bildireceğini, aksi durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve internet sitesinde saklanan her türlü veri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Üye’nin üyelik formunu doldurarak Sözleşme’yi onaylamasıyla yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürürlükte kalır. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni her zaman tek taraflı olarak feshedebilirler.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türk Hukukuna tabidir. Üyelik sözleşmesinden kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgileri onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Çerezler Hakkında Bilgilendirme
Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Queen Turkiye'yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.