Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ (Sözleşmede ‘Satıcı’ olarak geçecektir)

Unvanı: Queen® Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Çandarlı Mahallesi 1000 Sokak No: 12 35985 Dikili / İZMİR

Ticaret Sicil No: 1642-DİKİLİ

MERSİS No: 0632044374300001

Telefon: +90 (232) 672 60 00

Fax: +90 (232) 672 60 03

Müşteri Hizmetleri: 

E-Posta: satis@queenturkiye.com.tr

Web Sitesi: www.queenturkiye.com.tr

ALICI BİLGİLERİ (Sözleşmede ‘Alıcı’ olarak geçecektir)

Ad – Soyad:

Adres:

Telefon:

E-Posta: 


SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 Sözleşme’nin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal mevzuat uyarınca işbu sözleşmedeki tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2 ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat, iptal ve iade koşulları ile masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, işbu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, özgür iradesi ile ürün siparişi verdiğini kabul ve beyan eder.

2.3 SATICI ve ALICI, sözleşmenin hükümlerinin menfaatler dengesi açısından haksız şartlar içermediğini kabul ve beyan ederler.


GENEL HÜKÜMLER

3.1 ALICI, Queen® internet sitesinde satın almak için sözleşme konusu yapılan ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI’nın, Queen® internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalar ile teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını firma olarak karşılama hakkı saklıdır.

3.3 Teslimatlar SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile yapılır. Teslimatı yapacak kargo şirketinin ALICI'nın bulunduğu adrese yakın şubesi olmaması durumunda ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden teslim alması gerekmektedir (ALICI'ya gerekli bilgilendirmeler iletişim araçları vasıtasıyla yapılacaktır)

3.4 Azami 30 gün içinde her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruma teslim edilir. Ürünün normal teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın v.s.) nedeni ile yasal azami 30 günlük sürede teslim edilememesi durumunda, SATICI işbu durumu ALICI'ya bildirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal etme, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Siparişin iptali durumunda, SATICI, teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’nın siparişi iptal ettiği bilgisinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde tüketici mevzuatı uyarınca belirlenen nakden ve defaten geri ödemekle yükümlüdür. İşbu tutar kredi kartı ile ödenmişse, ilgili bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

3.5 Ürün teslimi, ALICI’ya veya işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kurumlardan başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibraz etmesi gerekmektedir. Ancak, ALICI tarafından ürünü teslim almakla yetkilendirilmiş kişi veya kurumların teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir. 

3.6 SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür. ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi vasıtası ile ürün/ürünlerin gönderilmesini talep etmesi durumunda, ürün/ürünlerin ilgili kargo şirketine tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

3.7 ALICI, ürünleri kargo şirketinden teslim almadan önce muayene eder ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almaz. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiği kabul edilecektir. ALICI’nın, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrasında fark etmesi durumunda SATICI’yı durumdan iletişim kanalları üzerinden derhal haberdar etmesi gerekmektedir.

3.8 Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.9 Ürün teslimatı sonrasında ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ALICI’nın satın alma işlemini yaptığı kredi kartının ait olduğu Bankanın ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından SATICI'ya iade edilir. ALICI’nın kusuru veya ihmali nedeniyle ürün bedelinin ödenmemesi durumunda ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm hakları saklıdır.

3.10 Ürünlerin satış-teslimat koşulları internet sitesinde yer alan “satış-teslimat koşulları” bölümünde yer almaktadır. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle bu koşulları da kabul etmiş sayılır.

3.11 SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

3.12 SATICI’nın, ALICI’nın sipariş verdiği ürünleri ticari amaçla yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkı saklıdır.

3.13 ALICI, tipografi hatalarından kaynaklanarak ürünlerin fiyatlarının yanlış girilmesinden SATICI’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15.maddesi 1.fıkrası c bendine göre; “Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.” Ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında yayımlanmış olduğu “Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular“ yayınında da “Çiçek, yaş pasta gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi çabuk geçebilecek mallar” konusunda ALICI’nın cayma hakkını kullanamayacağı açıkça belirtilmiştir.

5-GİZLİLİK

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilir.

6- DELİL ANLAŞMASI

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve internet sitesinde saklanan her türlü veri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

7- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Türk hukukuna tâbidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, mevzuat çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar ALICI ve SATICI’nın ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; belirlenen değer üzerindeki durumlarda ALICI ve SATICI’nın ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili olacaktır.


ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR VE TESLİMAT SÜRESİ

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Sözleşmenin İfası ve Teslimat başlıklı 16. Maddesinin “ Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükarda 30 günü geçemez.” Hükmü gereği yasal teslimat süresi 30 gündür.

Tahmini teslimat süresi, teslimat adresine bağlı olarak 1-6 iş günü içinde olacaktır.

Teslimat süresi teslimat adresi, satın alma saati ve ürün stok durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca bu süreçte pandemi sebebiyle kargo firmalarında yaşanan yoğunluk sebebiyle yaşanabilecek gecikmelerden Queen® sorumlu değildir.

Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın vb.) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde satıcı teslimat ile ilgili olarak alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumun bitimine kadar bekleyebilir.


Çerezler Hakkında Bilgilendirme
Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Queen Turkiye'yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.