Menu
Your Cart

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

(6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Bilgilendirme Formu)


1- SATICI BİLGİLERİ (İşbu Formda ‘Satıcı’ Olarak Geçecektir)

Unvanı: Queen® Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Çandarlı Mahallesi 1000 Sokak No: 12 35985 Dikili / İZMİR

Ticaret Sicil No: 1642-DİKİLİ

MERSİS No: 0632044374300001

Telefon: +90 (232) 672 60 00

Fax: +90 (232) 672 60 03

Müşteri Hizmetleri: 

E-Posta: satis@queenturkiye.com.tr

Web Sitesi: www.queenturkiye.com.tr


2- ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNUN KONUSU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI'nın ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince ALICI’nın bilgilendirilmesidir.


3- ALICI BİLGİLERİ (İşbu Formda ‘Alıcı’ olarak geçecektir)

Ad – Soyad:

Adres:

Telefon:

E-Posta:


4- FATURA BİLGİLERİ

Ad – Soyad:

Fatura Adresi:

Telefon:

E-Posta:


5- GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI’nın işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması öncesinde, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiği anlamına gelmektedir.

5.2 Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI’nın, Queen® internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalar ile teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını firma olarak karşılama hakkı saklıdır.

5.3 Teslimatlar SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile yapılır. Teslimatı yapacak kargo şirketinin ALICI'nın bulunduğu adrese yakın şubesi olmaması durumunda ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden teslim alması gerekmektedir (ALICI'ya gerekli bilgilendirmeler iletişim araçları vasıtasıyla yapılacaktır)

5.4 Azami 30 (otuz) gün içinde her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ürünün normal teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın v.s.) nedeni ile yasal azami 30 günlük sürede teslim edilememesi durumunda, SATICI işbu durum ile ilgili ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal etme, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Siparişin iptali durumunda, SATICI, teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’nın siparişi iptal ettiği bilgisinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde tüketici mevzuatı uyarınca belirlenen nakden ve defaten geri ödemekle yükümlüdür. İşbu tutar kredi kartı ile ödenmişse, ilgili bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

5.5 Ürün teslimi, ALICI’ya veya sözleşme kapsamında ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kurumlardan başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibraz etmesi gerekmektedir. Ancak, ALICI tarafından ürünü teslim almakla yetkilendirilmiş kişi veya kurumların teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir. 

5.6 SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür. ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi vasıtası ile ürün/ürünlerin gönderilmesini talep etmesi durumunda, ürün/ürünlerin ilgili kargo şirketine tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

5.7 ALICI, ürünleri kargo şirketinden teslim almadan önce muayene eder ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almaz. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiği kabul edilecektir. ALICI’nın, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrasında fark etmesi durumunda SATICI’yı durumdan iletişim kanalları üzerinden derhal haberdar etmesi gerekmektedir.

5.8 Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.9 Ürün teslimatı sonrasında ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ALICI’nın satın alma işlemini yaptığı kredi kartının ait olduğu Bankanın ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. ALICI’nın kusuru veya ihmali nedeniyle ürün bedelinin ödenmemesi durumunda ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm hakları saklıdır.

5.10 SATICI’nın, ALICI’nın sipariş verdiği ürünleri ticari amaçla yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkı saklıdır.

5.11 Ürünlerin satış-teslimat koşulları internet sitesinde yer alan “satış-teslimat koşulları” bölümünde yer almaktadır. ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylamakla ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle bu koşulları da kabul etmiş sayılır.

5.12 SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

5.13 ALICI, Tipografi hatalarından kaynaklanarak ürünlerin fiyatlarının yanlış girilmesinden SATICI’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15.maddesi 1.fıkrası c bendine göre; “Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.” Ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında yayımlanmış olduğu “Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular“ yayınında da “Çiçek, yaş pasta gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi çabuk geçebilecek mallar” konusunda ALICI’nın cayma hakkını kullanamayacağı açıkça belirtilmiştir.

7- DELİL ANLAŞMASI

Taraflar arasında işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve internet sitesinde saklanan her türlü veri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir.


8- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Türk hukukuna tâbidir. İşbu Formdan ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, mevzuat çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar ALICI ve SATICI’nın ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; belirlenen değer üzerindeki durumlarda ALICI ve SATICI’nın ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili olacaktır.

9- GEÇERLİLİK

ALICI, Queen® internet sitesinde yer alan işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder. Elektronik ortamda yapılan işbu kabulden sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.


SATICI: Queen® Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ALICI :

TARİH :


DOSYALARI İNDİRİN: 

* AÇIK RIZA ONAY FORMUNU İNDİRİN

* QUEEN İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMUNU İNDİRİN

Çerezler Hakkında Bilgilendirme
Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Queen Turkiye'yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.