Menu
Your Cart

Site kullanım koşulları

Sitemiz üzerinden alışveriş yapmadan önce ‘Site Kullanım Koşulları’ bölümümüzü okumanızı tavsiye ederiz. Bu sitenin ve içerisindeki verilerin kullanımı işbu Yasal Uyarı ile belirtilen koşul ve şartlara tabidir. Siteyi kullanmakla, tüm ziyaretçiler üye olup olmadığına bakılmaksızın işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları ve bu metnin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası"nda yer alan hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıdaki şartları kabul etmiyorsanız siteyi kullanmama hakkınız bulunmaktadır:

1- SİTE KULANIMI

1.1 Kullanıcı, Queen® internet sitesine vermiş olduğu bilgilerin tam ve doğru olarak kaydedildiğini, yanıltıcı olmadığını, yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan sorumlu olduğunu, Queen®’in bu hususlardan kaynaklanabilecek her türlü zararını nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2 Kullanıcı, Queen® ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi durumda oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Queen® sorumlu tutulamaz.

1.3 Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi durumda oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Queen® yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Queen®, işbu sebeplerle yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.4 Kullanıcı, bir başkasına ait IP adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Diğer kullanıcıların özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüsünde bulunmayacaktır. Kullanıcı işbu eylemlerde bulunmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.5 Kullanıcı, kötü niyetli yazılımlar ile internet sitesinin çalışmasını durdurucu, engelleyici eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 Kullanıcı, Queen®’in onayı olmadan kullanıcı bilgilerini, kısmen veya tamamen üçüncü kişiye bir devredemez. Ayrıca, üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Kullanıcı, bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Queen® firmasının doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Kullanıcının üyeliği iptal edilir.

1.7 Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Queen® internet sitesini kullanabilir. Küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayan kullanıcılar, ancak veli veya kanuni temsilcileri aracılığı ile internet sitesini kullanabilir.

1.8 Kullanıcının Queen® internet sitesinden vermiş olduğu ürün siparişlerinde siparişin onaylanması aşamasında kullanıcının onayına sunulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

1.9 Kullanıcı, Queen® internet sitesinden sipariş ederek edindiği ürünleri Queen® firmasının onayı olmadan yeniden satışını yapmayacağını ve ticari amaçlarla işbu ürünleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Queen® internet sitesi içerisinde yer alan tüm bilgi, belge, logo, resim, video, grafik ve döküman, aksi belirtilmediği sürece, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili Mevzuat gereği Queen®’e aittir. Queen®’in önceden yazılı izni alınmadıkça, hiçbir şekilde alıntılanamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. İşbu internet sitesinin tüm kullanıcıları, sitenin telif hakkı konusunda Queen®’in tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK POLİTİKASI VE ELEKTRONİK İLETİLER

3.1 Queen® İnternet sitesinin kullanıcılarına ait kişisel verilerin toplanması ve işbu verilerin korunması amacıyla hazırladığımız ‘Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı lütfen okuyunuz.

3.2 Queen®, kullanıcının kendisine bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirme yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı, Queen® firmasının önceden bildirmiş olduğu iletişim adreslerine duyuru ve bilgilendirmeler yapabileceğini, e-posta ve SMS gönderebileceğini onay vermiş sayılır. Kullanıcı yapılan bildirimleri almaktan vazgeçmesi halinde, Queen® Müşteri Hizmetlerine gönderimlerin durdurulması konusundaki isteklerini iletme hakkına sahiptir.

4. İNTERNET SİTESİ ERİŞİMİ, İÇERİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE SORUMLULUĞUN REDDİ

4.1 Queen®, yayınlanan site içeriklerinin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumluluk kabul etmez. Bu hüküm, internet sitesinden kendi denetiminde olmayan diğer dış sitelere doğrudan veya dolaylı yönlendirici bağlantılar için de geçerlidir. Queen®, bu şekildeki doğrudan veya dolaylı bir bağlantı ile erişilen başka bir internet sitesinin içeriği ile ilgili de hiçbir sorumluluk üstlenmez. İşbu bağlantılara ilişkin riskler kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

4.2 Queen® Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin "Site Kullanım Koşulları", “Gizlilik Politikası" ve bu sitedeki ürün fiyatları dahil olmak üzere diğer içeriklerde önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. İşbu değişiklikler, internet sitesinde yayımlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanacaklardır. Değişikliklerin takibi site kullanıcılarının sorumluluğundadır.

4.3 Queen®, gerekli görmesi halinde Kullanıcının üyeliğini iptal etme ve ayrıca internet sitesine girişini engelleme hakkına sahiptir.

5. AYRILABİLİRLİK VE FERAGAT ETMEME

5.1 Site Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümlerden herhangi birinin geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

5.2 Queen®’in, Site Kullanım Koşulları’nda sahip olduğu belirtilen haklarının bir kısmını veya tamamını uygulamaması, işbu haklardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatınca mücbir sebep olarak sayılan sebeplerden kaynaklanarak sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. İşbu sürede tarafların Site Kullanım koşullarından doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. TEBLİGAT

İşbu Site Kullanım Koşulları ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Queen®’in, bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak Queen®’e bildireceğini, aksi durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu site kullanım koşulları ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve internet sitesinde saklanan her türlü veri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Site Kullanım Koşulları Türk Hukukuna tabidir. Site Kullanım Koşullarından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Çerezler Hakkında Bilgilendirme
Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Queen Turkiye'yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.